Ηλεκτρουπόλεως 26, Αργυρούπολη, Αθήνα, Τ.Κ. 16452, Τηλ.: 211 2157 561, Fax: 211 0124 750, e-mail: info@careq.gr