ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Careq International διαθέτει έμπειρο τεχνικό προσωπικό που αποτελείται από σχεδιαστές, μηχανικούς και εγκαταστάτες που ειδικεύονται στον χώρο της μαζικής εστίασης. Γνώση και εμπειρία αποτελούν το κύριο πλεονέκτημα μας γι’ αυτό μπορούμε να καταγράφουμε με λεπτομέρεια τις ακριβείς σας ανάγκες και να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην επιχείρησής σας.

Όλες οι μελέτες μας καλύπτουν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για την πανευρωπαϊκή τηρώντας στην λεπτομέρεια τις υγειονομικές προδιαγραφές του ΕΦΕΤ, HACCP και ISO22000 χρησιμοποιώντας κάθε φορά τον καταλληλότερο ανοξείδωτο εξοπλισμό.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και η εφαρμογή των μελετών μας κατευθύνουν την εκάστοτε επιχείρηση να πετύχει την μέγιστη εργονομία, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη και συντήρηση ενός πιστοποιημένου συστήματος ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Careq International διαθέτει έμπειρο και οργανωμένο τμήμα service σε όλη την επικράτεια και παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό της εκάστοτε επιχείρησης μαζικής εστίασης συμπεριλαμβανομένου του κλιματισμού. Το service αφορά τόσο την προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού όσο και τις έκτακτες βλάβες και παρέχεται όλες τις ώρες της ημέρας και για τις επτά ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και των Αργιών.

Ωστόσο, η καινοτομία της Careq International συνίσταται στην εγκατάσταση ενός δικτύου που παρακολουθεί από απόσταση την λειτουργεία ολόκληρου του εξοπλισμού παρέχοντας αναφορές και ενημερώσεις στην περίπτωση που διαπιστωθεί η οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Η Careq International, με την χρήση ειδικών μηχανισμών και εφαρμογών μέσω διαδικτύου, πετυχαίνει την καλύτερη και πληρέστερη παρακολούθηση του εξοπλισμού από απόσταση και παρέχει επιπλέον τεχνικό εφόσον παραστεί η οποιαδήποτε ανάγκη.