Η Careq International διαθέτει έμπειρο τεχνικό προσωπικό που αποτελείται από σχεδιαστές, μηχανικούς και εγκαταστάτες που ειδικεύονται στον χώρο της μαζικής εστίασης. Γνώση και εμπειρία αποτελούν το κύριο πλεονέκτημα μας γι’ αυτό μπορούμε να καταγράφουμε με λεπτομέρεια τις ακριβείς σας ανάγκες και να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην επιχείρησής σας.

Όλες οι μελέτες μας καλύπτουν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για την πανευρωπαϊκή τηρώντας στην λεπτομέρεια τις υγειονομικές προδιαγραφές του ΕΦΕΤ, HACCP και ISO22000 χρησιμοποιώντας κάθε φορά τον καταλληλότερο ανοξείδωτο εξοπλισμό.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και η εφαρμογή των μελετών μας κατευθύνουν την εκάστοτε επιχείρηση να πετύχει την μέγιστη εργονομία, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη και συντήρηση ενός πιστοποιημένου συστήματος ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.