Η Careq International διαθέτει έμπειρο και οργανωμένο τμήμα service σε όλη την επικράτεια και παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό της εκάστοτε επιχείρησης μαζικής εστίασης συμπεριλαμβανομένου του κλιματισμού. Το service αφορά τόσο την προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού όσο και τις έκτακτες βλάβες και παρέχεται όλες τις ώρες της ημέρας και για τις επτά ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και των Αργιών.

Ωστόσο, η καινοτομία της Careq International συνίσταται στην εγκατάσταση ενός δικτύου που παρακολουθεί από απόσταση την λειτουργεία ολόκληρου του εξοπλισμού παρέχοντας αναφορές και ενημερώσεις στην περίπτωση που διαπιστωθεί η οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Η Careq International, με την χρήση ειδικών μηχανισμών και εφαρμογών μέσω διαδικτύου, πετυχαίνει την καλύτερη και πληρέστερη παρακολούθηση του εξοπλισμού από απόσταση και παρέχει επιπλέον τεχνικό εφόσον παραστεί η οποιαδήποτε ανάγκη.